Yaşam Çadırları

 

Yaşam çadırları mücbir sebepler karşısında kullanılan önemli ürünlerdir. Bu ürünlerin yüksek kaliteye sahip olması gerekir. Performansının yüksek olmasının önemli olduğu bu ürünler ayrıca doğal afet çadırları ismi ile de bilinmektedir. Mülteciler, yardım grupları, askeri alanlar ve daha birçok yerde yaşam çadırları aktif olarak kullanılır. İskan çadırları olarak da bilinen bu ürün grubuna ulaşmak için Coşkun Branda ekibi ile görüşerek detayları aktarabilirsiniz. Yaşam çadırlarının kullanıldığı yerler ve kullanım amaçları birbiri ile benzerlik gösterir.

Yaşam Çadırları Ne Zaman Kullanılır?

Yaşam çadırlarına ihtiyaç duyulan anlar genellikle olağanüstü durumlardır. Bu olağanüstü durumlar mücbir sebepleri içerir. Kitlesel olaylar, doğal afetler ve daha birçok sebepten dolayı yaşam çadırları kullanılabilir. Bu tarz olayların yaşandığı her an yaşam çadırlarına ihtiyaç duyulur.

Yaşam Çadırları Nerede Kullanılır?

Yaşam çadırlarının kullanıldığı yerler doğal afet bölgeleri, büyük ölçekli kazaların yaşandığı bölgeler, mülteciler için belirlenen kamp alanları olabilmektedir. Sel felaketleri gibi sebeplerden dolayı da zarar gören bölgelere yaşam çadırı kurulabilir. Yaşam çadırları, insani yardım amacı ile kullanılan çadırlardır. Bu sebep ile de dış etkenlere karşı son derece dayanıklı olmaları gerekir. Kalite seviyesinin mutlaka yüksek olması gereken bu çadırlar acil ihtiyaçlar anında hemen erişebilir bir konumda olmalıdır. Bu noktada kamu ve özel sektör birlikte çalışmalar da yürütür.

Deprem Çadırları

Deprem çadırı doğal afetler sonucunda meydana gelen hasarlar için hazırlanır. Bu çadırlar acil durumlarda kullanılır ve depremden zarar gören insanların geçici süre ile barınabilmesi hedeflenir. Deprem çadırları, ülkemizde yaşanan deprem olayları için kullanılmaktadır. Deprem çadırlarının boyutları ve temel özellikleri benzerlik gösterse de sipariş veren yere göre farklılaştırma çalışmaları da yapılabilmektedir.

Mülteci Çadırları

Mülteciler için kullanılan bu çadırlar, yaşam çadırları kategorisinde yer alır. Şehirlerin belirli bölümlerinde mülteciler için ayrılan alanlar olabilmektedir. Bu alanlarda mültecilerin yaşayabilmesi, hayatlarına devam edebilmeleri ve dış etkenlerden korunabilmeleri için çadırlar hazırlanır. Yaşam çadırlarının kullanım amaçları benzer olsa da kullanan kitleler farklı olabilmektedir. Coşkun Branda olarak her kullanım hedefine, kitlesine ve amacına uygun yaşam çadırları hazırlıyoruz.

Coşkun Branda